ENTORN

Un i una comarca entorn inmillorable

Parc de la Serralada Litoral

La Serralada de Litoral constitueix una cadena muntanyosa que s’estén de SW a NE amb una altitud moderada que mai no sobrepassa els 600 m d’altitud, però que orogràficament és singular pel fet que s’elevi ràpidament entre la costa marina i la plana del Vallès.
Estructuralment, forma part de l’anomenada cadena costanera catalana que s’origina arran de l’activitat tectònica compressiva en el paleogen i que a continuació amb una tectònica distensiva des del neogen i fins a l’actualitat modela el sistema muntanyós tal com el coneixem.

Parc de la Serralada Marina

El Consorci del Parc de la Serralada de Marina correspon a una zona de 3.032 hectàrees que inclou part dels termes municipals de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles. Geogràficament, la zona correspon a l’extrem meridional de la serralada de Marina, en el sector conegut com la serra de la Conreria. Aquesta serra segueix en paral·lel el traçat de la costa mediterrània, de Sud-Oest a Nord-Est. L’altitud màxima de la serra és el turó de Galzeran –485 m–, el qual té una destacada importància geogràfica, ecològica, paisatgística i territorial per la seva ubicació entre la plana del Vallès i la línia de costa.

Parc del Montnegre i el Corredor

Els massissos del Montnegre i el Corredor són dues unitats de relleu ben definides que es disposen alineades en paral·lel a la costa, formant part de la Serralada litoral i constituint una barrera natural entre la plana litoral del Maresme i la depressió del Vallès i la Selva. El substrat geològic dels dos conjunts muntanyosos és bàsicament format per un gran cos granític travessat per roques filonianes. No obstant això, a la part alta del Montnegre hi destaca una taca de material metamòrfic més resistent a l’erosió. Aquests materials pissarrosos són els que donen un caràcter marcadament més abrupte al massís del Montnegre.